หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร สำหรับให้บริการประชาชนที่มา ติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พ.ย. 2562 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสาถนที่พร้อมเครื่องเสียงในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 (กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พ.ย. 2562 87
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงสภาวัฒนธรรม โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ย. 2562 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมลอยกระทงทั้งหมดในโครงการจัดงานสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ย. 2562 83
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในโครงการจัดงานสืบสานและอนรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทง ประจำ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ย. 2562 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสังหาริมทรัพย์ ประภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ต.ค. 2562 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืดตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 8,946 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ต.ค. 2562 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,500 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0010 และ 420 58 0011 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ต.ค. 2562 87
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งช่างเขียนแผนที่ภาษี กองคลังองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 85
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำเอกสารการจัดซื้อจังจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฎิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 92
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและ แผนของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วตำบลห้วยห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับช่างโยธาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งช่างเขียนแผนที่ภาษี กองคลังองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2562 88
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16   
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,937,110 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-983-598

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10