หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกประปา - บ้านนายนิคม สร้อยทอง หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ระมาดพัฒนา ช่วง STA ๐+๖๐๐ - STA ๐+๘๓๐ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ค. 2564 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ค. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญชา คณทา เชื่อมถนนสายป่ากล้วย - นาห้วยฝาง หมู่ที่ ๓ บ้านป่ากล้วย ช่วง STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๒๐๐ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ก.ค. 2564 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.ค. 2564 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๙๕๕๑ อุทัยธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.ค. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดองค์การบริหารสว่นตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.ค. 2564 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน ๒๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.ค. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน ๒๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.ค. 2564 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าฝ้ายทอมือเส้นใหญ่สีกรมท่า ขนาดหน้ากว้าง ๑ เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ค. 2564 47
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ค. 2564 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อลาว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ก.ค. 2564 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค ๑๐๐% ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘,๘๓๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิ.ย. 2564 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิ.ย. 2564 57
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และในการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ตามโครงการสนับสนุนในการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิ.ย. 2564 60
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,084,991 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-267-1733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10