หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ชนิดดีเซลหมุนเร็ว เพื่อใช้เติมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ชนิดดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเบนซิล 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อใช้เติมรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนกลาง อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2564 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง และบริเวณรอบๆ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2564 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2564 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับด้านโยธา ของกองช่าง อบต.ห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ต.ค. 2564 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังน้ำกัดเซาะเนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องพักเวรยาม อบต.ห้วยแห้ง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ก.ย. 2564 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านผาทั่ง ขยายเขตท่อเมนประปา จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2564 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เทพื้นคอนกรีตปรับปรุงพื้นที่่จอดรถปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินใหญ่พร้อมดาดคอนกรีตบริเวณท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านเขาขวาง เรียงหินใหญ่พร้อมดาดคอนกรีตปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.และเทคอนกรีตทับหลังท่อลอดเหลี่ยมขนาดกว้่าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ก.ย. 2564 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดบดสายบ้านห้วยแห้ง-ห้วยม่วงหวาน ช่วง STA ๐+๑๐๙ - STA ๐+๕๕๙ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยแห้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารา่งเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ก.ย. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคลัตช์รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ห้วยแห้ง จำนวน 3 รายการ หมายเลขทะเบียน กข 2926 อุทัยธานี  14 ก.ย. 2564 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะแบบแบ่งประเภท จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ก.ย. 2564 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ถนนสายบ้านนา - บ้านนาทุ่งเชือก หมู่ที่ ๓ บ้านป่ากล้วย ตำบลห้วยแห้ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก  10 ก.ย. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ก.ย. 2564 50
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2,650,035 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-983-598

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10