หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ RICOH SPC๒๕๐S เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พ.ย. 2564 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด ๑ x ๓ เมตร เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ๑ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๔๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ย. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ FUJI - XEROX CT๒๐๒๑๓๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พ.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuPrint P๑๑๕W หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๑ - ๐๐๕๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พ.ย. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากอุทกภัยถนนสายบ้านนายสมาน ทองดี หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ระมาดพัฒนา ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้รถแมคโฮว์ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พ.ย. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พ.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายางเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พ.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พ.ย. 2564 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Printronix P๘๐๐๐ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พ.ย. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังอัดบด สายบ้านห้วยแห้ง - ห้วยม่วงหวาน ช่วง STA0+109 - STA0+559 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   5 พ.ย. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำกลั่นแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ย. 2564 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจหรือจัดจ้างภาครัฐ (EGP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ต.ค. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายไตรมาส   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ ๙๕๕๑ อุทัยธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ต.ค. 2564 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,937,114 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-983-598

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10