หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.huaihaeng.go.th/or... https://www.huaihaeng.go.th/ho... โครงสร้างองค์กร
หน้าหลักเว็บไซต์
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.huaihaeng.go.th/bo... https://www.huaihaeng.go.th/ho... ข้อมูลผู้บริหาร
หน้าหลักเว็บไซต์
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.huaihaeng.go.th/pr... อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.huaihaeng.go.th/co...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.huaihaeng.go.th/pr...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.huaihaeng.go.th/ne...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.huaihaeng.go.th/we...
o9 Social Network https://www.huaihaeng.go.th/ho...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.huaihaeng.go.th/ne...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.huaihaeng.go.th/pr...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.huaihaeng.go.th/pr...
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.huaihaeng.go.th/se...
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o18 E-Service https://www.huaihaeng.go.th/ho...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.huaihaeng.go.th/ne...
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.huaihaeng.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huaihaeng.go.th/ne...
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huaihaeng.go.th/pr...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.huaihaeng.go.th/ne...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/dn... https://www.huaihaeng.go.th/dn... https://www.huaihaeng.go.th/dn... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.huaihaeng.go.th/pr...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.huaihaeng.go.th/pr... https://www.huaihaeng.go.th/pr...
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 9,731,787 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-2671733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10