หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 5,922 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง หมายเลขครุภัณฑ์ 420 63 0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่ระมาดพัฒนา - บ้านบ่อทราย หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ช่วง STA 0+560 - STA 0+700 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมลอยกระทงทั้งหมดในงานโครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 8 เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในโครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 7,106 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาดบรรจุ ๒oo มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค ๑oo% ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓o พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๒๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 6,050 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับประชาชนที่มารับบริการในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) ขนาด 80 x 73 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงขนาดบรรจุ ๒oo มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค ๑oo% ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓o พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๒๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน ผลิตจากนมโค 100% ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 6,050 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0059 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับด้านโยธาของกองข่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 9,731,550 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-2671733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10