หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ 4 บ้านนาทุ่งเชือก ช่วง STA ๐+๔๔๐ - STA ๐+๖๗๐ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด ยาว 3 เมตร กว้าง 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]จ้าง้เหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ถนนสายบ้านห้วยแห้ง-บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 1 บ้านห้วยแห้ง ช่วง STA 0+280 - STA 0+385 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2926 อุทัยธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 45 - 0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Overlay) ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วย ช่วง STA 0+000 - STA 0+280 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2926 อุทัยธานี ขนาดยาง P195 R14 ยี่ห้อ Bridgestone รุ่น Leo 677 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับช่างโยธาของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ และอื่นๆ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่างเขียนแผนที่ภาษี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อหรือจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง และบริเวณรอบๆที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลเด็กเล็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพลู ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายศรีเดช กันทามา - บ้านผาทั่ง หมู่ที่ 5 บ้านสระ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาในโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด ฟุตซอลห้วยแห้งคัพ ประจำปี 2564 จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 รายบ้านนางลำเจียน ศิริพิน บ้านเลขที่ 291 หมู่ 4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายบ้านนายสำ บุญนิ่ม บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดฟุตซอลห้วยแห้งคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 1,274,177 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 089-267-1733

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10