หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้าง้เหมาโครงการซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากอุทกภัยภายในตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 1,3,5,6,7,9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณลูกรัง 816 ลูกบาศก์เมตร ใช้รถแบคโฮว์ปฏิบัติงาน 5 ชั่วโมง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ RICOH SPC250S เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลขนาด 1 x 3 เมตร เพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 145 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 145 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากอุทกภัยถนนสายบ้านนายสมาน ทองดี หมู่ที่ 9 บ้านแม่ระมาดพัฒนา ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้รถแมคโฮว์ปฏิบัติงาน จำนวน 6 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuPrint P๑๑๕W หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 61 - 0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ FUJI - XEROX CT202137 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Printronix P๘๐๐๐ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อตรายางเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีงงบประมาณ 2565 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำกลั่นแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางที่ใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจหรือจัดจ้างภาครัฐ (EGP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ 9551 อุทัยธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง และบริเวณรอบๆ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,937,111 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-983-598

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10