หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 
News
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยงานเกี่ยวกับด้านโยธาของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อบันทึกข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเป็นผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ และอื่น ๆ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]เช่าสังหาริมทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและบริเวณรอบ ๆ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปี 2565 จำนวน 750 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ฟ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อัวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 จำนวน 20 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 2831 อุทัยธานี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001 - 53 - 0002 เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 1578 อุทัยธานี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001 - 59 -0004 เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านเขาขวาง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ป่าชุมชนวัดผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ป่าชุมชนวัดผาทั่ง ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 45 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ ภายในตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบสาธาณณภัย (อัคคีภัย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแห้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมบริการประชาชน
ด้วยรอยยิ้ม พร้อมทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนตามนโยบาย
ที่เปิดรับ ความคิดเห็นของประชาชน โปร่งใส และมีส่วนร่วม
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ : 056-983-598 โทรสาร : 056-983-598 ต่อ 13
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
จำนวนผู้เข้าชม 7,390,182 เริ่มนับ 23 พ.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-983-598

 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10