ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
 

โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเกษตรกร

 

       นายอนุมาศ มาศทอง ปลัด อบต.ห้วยแห้ง จัดโครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเกษตรกร
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 เพื่อให้เกษตรกรได้รับการตรวจหาสารพิษตกค้างใน
ร่างกาย และรู้จักการนำสมุนไพรมาใช้ในการล้างสารพิษในร่างกายหรือใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง